دانلود رایگان


تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق در مورد انواع قراردادهای ساختمانی در 230 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

دانلود رایگان تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx
پیمان مدیریت روشی است که کارفرمای یک شرکت ساختمانی یا یک شخص تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد، بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و هماهنگی اکیپ های خبره به عهده ی پیمانکار است. در این روش پیمانکار یا شخص بایت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می دارد. این هزینه ها معمولا شامل هزینه تهیه مصالح و هزینه ی اجرا می باشد، از طرف دیگر، پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و تنها به دلیل تخصص در مدیریت، سودی به صورت در صدی از کل هزینه ها را دریافت می کند. امانت و صداقت و اخلاق حرفه ای جز اصلی و پایه ای اصول چیدمان سازه ی هنر است، با ما به طرح ها و رویاهای خود رنگ واقعیت بپوشانید.
قرارداد مدیریت پیمان:
در این شیوه قرارداد کارفرما متعهد می شود کلیه مصالح ، ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی را تامین و در مقابل پیمانکار مدیریت اجرای طرح را بر عهده می گیرد و بابت مدیریت طرح مبلغی به صورت درصدی به پیمانکار پرداخت می شود،در این روش پیمانکار به عنوان امین کارفرما فعالیت می کند. بر همین اساس ممکن است طبق توافق طرفین،حساب مشترکی بین کارفرما و پیمانکار ایجاد و از این محل فقط برای اجرای عملیات، برداشت شود.
قرارداد کلید تحویل:
در روش کلید در دست که به آن طراحی و ساخت نیز گفته می شود، مسئولیت طراحی و اجرا به طور کامل بر عهده ی پیمانکار است که بعد از تکمیل پروژه کارفرما فقط با چرخاندن یک کلیدمی تواند بهره برداری از ساختمان و تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید، در این مرحله کارفرما باید نیرو و منابع زیادی را به منظور اطمینان از قابلیت های پیمانکاران و کیفیت طرح های پیشنهادی آن ها صرف نماید.
قرارداد با قیمت مقطوع:
در رابطه با پروژه هایی که جزئیات فنی و نقشه های مربوطه کاملا مشخص است و احتمال تغییرات بسیار کم می باشد و همچنین مدت اجرای آنها از یک سال کم تر است، می توان از این نوع قرارداد استفاده نمود، در این نوع قرارداد پیمانکار موافقت می نماید که مجموعه کار واگذار شده را با یک مبلغ قطعی انجام دهد ، در این روش قیمت ثابتی برای انجام خدمات قرارداد پرداخت می شود. این روش بیشتر در مورد خدماتی که همه ابعاد آن روشن و دقیق است کاربرد دارد و در صورتی که امکان تغییر خدمات قرارداد در حین اجرای کار وجود داشته باشد، یا توافق جدیدی صورت می گیرد و یا از این روش اجتناب می شود، چیدمان سازه هنر می تواند در این نوع قرارداد به شما مشاوره ی رایگان بدهد، در صورت توافق برای پروژه ی جدیدتان به شما قیمت قطعی می دهیم و در نهایت به صورت اصولی و دقیق طبق نقشه های موجود کار را به نحو احسن به انجام می رسانیم.
قرارداد بر اساس فهرست بها:
در این روش باز پرداخت هزینه خدمات پیمانکار، بر اساس آیتم های فهرست بها انجام می شود، این روش بیشتر در مورد خدماتی که همه ی ابعاد آن روشن و دقیق نیست کاربرد دارد و کارفرما می تواند شرایط و مشخصات کار را در حین کار به دلخواه تغییر دهد، هزینه اغلب کارها در فهرست بها از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و مشخص شده است، نکته اصلی در این نوع قرارداد کنترل دقیق مقادیر کارهای انجام شده است،سود پیمانکار در این روش از درصد هزینه ها حاصل می شود.
قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا:
در این روش باز پرداخت هزینه خدمات پیمانکار بر اساس قیمت واحد انجام کار صورت می گیرد. این روش عملا ترکیبی از قیمت مقطوع و فهرست بها است، از این روش بیشتر در مورد خدماتی که مشخصات آن روشن و دقیق است ولی حجم کار دقیقا مشخص نیست استفاده می شود و کارفرما می تواند حجم کار را در حین کار به دلخواه تغییر دهد، البته تغییر مشخصات بدون تغییر قیمت امکان پذیر نیست. نکته اصلی در این نوع قرارداد کنترل دقیق مقادیر کارهای انجام شده و مطابقت کار انجام شده با مشخصات است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی تا سطح زیربنای ده هزار متر مربع طی بخشنامه شماره ی 100/142825 مورخ 1385/08/24 موارد لازم را ارائه نموده است.
قرارداد طرح و اجرا:
ما می توانیم از گرفتن جواز، تهیه نقشه های سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی تا اجرا و پایان کار را به عهده بگیریم و هر کدام از مراحل کار را به صورت توافقی به انجام برسانیم، چیدمان سازه ی هنر پلی است برای تحقق اهداف شما، برای آگاهی از قیمت ها با ما تماس بگیرید.

طبقه بندی انواع قرارداد
انواع قراردادهای عمرانی را می توان از دیدگاه های مختلف در چندین دسته کلی طبقه بندی و ارائه کرد. توجه به این طبقه بندی ها، کمک شایانی به اشخاص مرتبط با صنعت عمران، در تنظیم قراردادها می کند. در برخی از منابع دیده شده است که بدون توجه به این تقسیم بندی ها، انواع قراردادهای عمرانی را در یک دسته بندی کلی قرار می دهند. این شیوه ارائه انواع قرارداد، علاوه بر ایجاد ابهام در فهم مخاطب، باعث می شود که به هنگام عقد قرارداد، جنبه های حقوقی و فنی قرارداد به صورت تمام و کمال رعایت نشود.

انواع قراردادهای عمرانی از نظر ارتباط ارکان پروژه
انواع قراردادهای عمرانی از نظر نحوه پرداخت
انواع قراردادهای عمرانی از نظر تامین منابع
انواع قرارداد از نظر موضوع
تقسیم بندی دیگری از انواع قراردادهای عمرانی وجود دارد که به شرح زیر ارائه شده است.
۱- قراردادهای پرداخت كلی Lump Sum
۲- قراردادهای دائمی Continual Contracts
۳- قراردادهای سنجشی Measurement Contracts
۴- قراردادهای بازپرداخت هزینه Cost Reimbursement Contracts
۵- قراردادهای مدیریتی MC) Management Contracts)
۶- قراردادهای مدیریت پروژه Project Management Contracts
۷- قراردادهای طراحی و ساخت Design And Build Contracts
۸- قراردادهای ساخت و توسعه
نمونه قرارداد سفت کاری
این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

ماده 1 –موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کلیه کرسی چینی ها ، دیوارهای بیرونی ، دیوارهای داخلی و پارتیشن ها ، نصب چهارچوب های فلزی ، ساخت و نصب نعل درگاهی ، نصب فریم های فلزی پنجره های ساختمان طبقه به آدرس دارای پروانه ساختمانی شماره
ماده 2 –مشخصات فنی :
به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد .
ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد
مدت اجرای این قرارداد به مدت ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
ماده 4 –تعهدات پیمانکار :
4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیزکارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-2- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
4-3- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کار فرما نمی باشد .
4-4- پیمانکار می بایستی کرسی چینی های زیرزمین را بر اساس ارتفاع و عرض اعلام شده از سوی کارفرما اجرا نماید .


انواع قراردادهای ساختمانی


قرار داد


نمونه قرار داد ساختمان


قراردادهای ساختمان


کارفرما وپیمانکار


قرار داد ساخت


قرار داد تخریبمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ...

f-142 روند اجرای مناقصات bot در ایران و مقایسه آن با قراردادهای ... 230 بررسی اثر ... طرح تحقیق ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق ... در قراردادهای ... و پیشینه پژوهش انواع ...

baran تمام محصول ها - starstore.sellfile.ir

تحقیق و پژوهش-انواع گسکتها و موارد ... الیافی،بتن اسفنجی اتوکلاوی- در 230 صفحه-docx:

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ...

f-142 روند اجرای مناقصات bot در ایران و مقایسه آن با قراردادهای ... 230 بررسی اثر ... طرح تحقیق ...

دیده بان ایران: پشت نقاب بی بی سی فارسی،ائتلاف تندروهای ...

این رابطه ها که اغلب به دنبال قراردادهای بزرگ و تزریق بی حد و مرز پول با شبکه ها و رسانه ها برقرار می شود، بر محتوای آن رسانه به هرشکلی حتما تاثیر می گذارد.

baran تمام محصول ها - starstore.sellfile.ir

تحقیق و پژوهش-انواع گسکتها و موارد ... الیافی،بتن اسفنجی اتوکلاوی- در 230 صفحه-docx:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق ... در قراردادهای ... و پیشینه پژوهش انواع ...

تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx ...

تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در ۲۳۰ صفحه-docx پیمان مدیریت روشی است که ...