دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد دادرسی ترمیمی در نظام عرفی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد دادرسی ترمیمی در نظام عرفی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 16 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد دادرسی ترمیمی در نظام عرفی
عنوان : دادرسی ترمیمی در نظام عرفی
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 16 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
مفهوم دادرسی ترمیمی۴ 5
بازتاب دادرسی ترمیمی در نظام عرفی ایران 6
آیین فصل 7
آیین خون بس 10
آیین پناهندگی 12
برآمد 13
پی‌نوشت 15
منابع 15چکیده :
هرچند پیشینه برخی از مجازاتها به ویژه مجازاتهای انتقامی، حکایت از توجه به بزه دیدگان داشته است اما در دوران جدید توجه بیش از اندازه به حق جمعی در برابر حق فردی از سویی و فاصله گرفتن از رویکرد انتقامی از سوی دیگر، موجب شد که جرم به رویارویی بزهکار و جامعه تبدیل شده و بزه دیده به عنوان ضلع سوم کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا حتی در برخی موارد اصلا مورد توجه قرار نگیرد.
از سال ۱۹۸۰ میلادی مکتب عدالت ترمیمی با تکیه بر یک ایدئولوژی نوین یعنی بزه دیده محوری پا به عرصه وجود گذاشت و معتقد است که تمام مکاتب کیفری گذشته با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی بنا را از پایه کج نهاده اند.
در این راستا دادرسی ترمیمی نیز مجموعه مفاهیم شکلی مطروحه دراین مکتب نوین است. دادرسی ترمیمی از یک سو در صدد ارتقاء رویکرد بزه دیده محوری و ترمیم خسارات وارده به بزه دیده است و او را از حاشیه نشینی در نظام عدالت کیفری به سمت ایفاء نقشی فعال، در پروسه فرآیندهای ترمیمی سوق می‌دهد و ازسوی دیگر با ایجاد ارتباط میان بزهکار و بزه دیده و ملاحظه آسیب­های وارده به بزه دیده از سوی خود بزهکار، حس مسئولیت پذیری در وی را،در راه رسیدن به توافقی ترمیمی با بزه دیده وایفاء تعهدات ترمیمی خود تشویق و تحریک می‌نماید.

مقدمه :
در مجموع سه رویکرد نسبت به سهامداران۱ پدیده مجرمانه و نحوه برخورد با آن ایجاد شده است.
رویکرد اول، رویکردی سزادهنده بود که صرفا درصدد سرکوب وسزادهی بزهکار۲ بوده و هیچ توجهی به شخصیت بزهکار نداشت. به عبارتی دیگر عدالت کیفری،جرم مدار بود.
در رویکرد دوم این اندیشه شکل گرفت که از آنجایی که مرتکب انسان می‌باشد، بنابراین واکنش جامعه باید تابع شخصیت وی، انگیزه و اوضاع و احوال ناظر به او باشد وبدین ترتیب برعدالت کیفری، نگرشی بالینی وکلینیکی حاکم شد.این رویکرد به عدالت بازپرورانه نیز شهرت یافت.
در مجموع به دو رویکرد فوق، عدالت کیفری کلاسیک اطلاق می‌شود.مهمترین هدف این نظام، بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرمان بود که عملا در این کار نیز موفق نبوده است. همچنین ناتوانی این رویکرد جهت پاسخگو نمودن بزهکار به طریق معنی دار و مفید و نیز ناتوانی آن از ارائه پاسخ مناسب به نیازهای بزه دیدگان و ناکارایی این نظام به ویژه باتوجه به تأخیر مزمن و طولانی در رسیدگی به پرونده ها از جمله انتقادات وارده بر این نظام است.
در نظام عدالت کیفری کلاسیک دولت با وضع قاعده و اصل قانونی بودن تعقیب و دادن خصیصه عمومی به جرائم و همچنین گسترش جرم انگاری در جرائم بدون بزه دیده، جایگاه بزه دیده۳ را از آن خود کرد.هنگامی که دولتها حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآوردند و غرامت قابل پرداخت به بزه دیده را به جریمه قابل پرداخت به خزانه تبدیل کردند بزه دیده به صورت یک فرد از یاد رفته و فاقد موقعیت حقوقی درآمد (عبدالفتاح، ۱۳۷۱، شماره۳، ص۹۱).
به تدریج با توجه به انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری کلاسیک و فراگیرشدن احساس عمومی در رابطه با ناتوانی این سیستم در دهه های ۷۰و۸۰ میلادی با افزایش ناگهانی و تأسف بار نرخ جرم، اندیشه و تلاش برای جایگزینی رویکردی جدید شعله ورتر شد. به تدریج زمینه و توجه ­به میانجی گری و رویکرد سوم بیشتر شد(غلامی،۱۳۸۸،ص۲۲).
در سال ۱۹۷۷ نیل کریستی با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «اختلاف به عنوان دارایی» اختلاف برخواسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزهکار تشبیه نمود که توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است و بایستی به مالک اصلی آن برگردانده شود(عباسی،۱۳۸۲،ص۵۸). وصف این رویکرد، ترمیمی است.
دادرسی ترمیمی حلقه و دایره سهامداران را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیده و اعضای جامعه محلی نیز توسعه می‌دهد (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۹، ص۱۱و۱۲) یعنی همه سهامداران پدیده مجرمانه.
جرم در این دیدگاه بیش از آنکه تعرض به قانون، حکومت و جامعه تلقی شود به عنوان یک تعرض واقعی و ملموس به انسانها (بزه دیده) در جامعه تلقی می‌شود. دراین فرآیند عموما طرفین( بزه دیده و بزهکار) مستقیما با یکدیگر به بحث و گفتگو می‌نشینند و به بزه به عنوان اختلافی میان افراد نگریسته می‌شود که قابل حل و فصل و جبران خواهد بود.

منابع :
ابن ابی یعقوب، احد، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، جلد اول، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، سال ۱۳۶۲
اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم، عدالت برای بزه دیدگان، ترجمه علی شایان، سلسبیل، چاپ اول، سال ۱۳۸۴
دانا، امیررضا، جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران،سال ۱۳۸۴
رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، سال ۱۳۸۱
رهگشا، امیرحسین، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، انتشارات دانشور، چاپ دوم، سال ۱۳۸۳
زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، انتشارات مجد، چاپ اول،سال ۱۳۸۳
عباسی،مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۲
عبدالفتاح، عزت، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و سوسن خطاطان، مجله حقوقی دادگستری، شماره سوم، سال اول، سال ۱۳۷۱
عطاشنه، منصور، فصل در بین عشایر عرب خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال ۱۳
علی قلی خان، سردار اسعد بختیاری، تاریخ بختیاری، انتشارات سیاوی، چاپ دوم، سال ۱۳۶۳
نجفی ابرند آبادی، علی حسین،از جرم مداری تا بزه دیده محوری، دیباچه در لپز ژرار، لاژینا، فیلزو، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه کردعلیوند، روح الدین و محمدی،احمد، مجمع فرهنگی مجد، سال ۱۳۷۹
نجفی ابرندآبادی، علی حسین،تقریرات درسی بزه دیده شناسی، فاطمه قناد، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴
نوذرپور، علی، آیین فصل در جامعه عشیره‌ای عرب ساکن خوزستان، مجله رشد علوم اجتماعی، سال دوم، شماره ۸،سال۱۳۷۰منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


دادرسی ترمیمی در نظام عرفی


فایل تحقیقدادرسی


دادرسی ترمیمی


ترمیمی


ترمیمی در


در نظام


نظام


عرفیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی – دانلود ...

3-3-1-موضوع حقوق عرفی ... در نظام دادرسی اتهامی ... چندین مورد دادرسی در عرصه ...

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید ...

آگاهی از آن،از طریق پاسخهای بومی و عرفی به جرم که هم در ... تحقیق در ... ترمیمی در مورد ...

تحقیق دانشجویی رشته حقوق| پرشین مقاله | انجام مقاله و ...

سفارش پروپوزال رشته حقوق، مقاله رشته حقوق، تحقیق ... در دادرسی ... تحقیق اماده ...

جایگاه رویکرد عدالت ترمیمی در مکتب عدالت حقیقت گرا ...

در مورد تکرار جرم هم احکام قصاص و دیات قابل تشدید نیستند و از حیث مبلغ و مقدار دیه مقدار یا ارش جزایی و نیز قصاص عضو چه برای بار اول جرم صورت گرفته باشد و …

پایان نامه حقوق - mehrthesis.ir

فصل اول : کلیات مقدمه می­توان نظر مردم در جوامع مختلف را در مورد سقط جنین به سه دسته ...دانلود پاورپوینت کروماتوگرافی گازی- 32 اسلاید